Alle våre instruktører har minimum 200 timer praksis og årlig repeterende livrednings kurs.