Sjekk Twitter https://twitter.com/surfschool_no (@surfschool_no) for oppdateringer om hvilken strand surfschool.no er på. Selv om du ikke er medlem på Twitter, kan du forsatt sjekke våre oppdateringer.